pribedžioti

pribedžioti
pribedžióti tr. prismaigstyti: Pribedžiójau apyniam virkščių visus patvorius Rm. \ bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; subedžioti; užbedžioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • pribedžioti — pribedžióti vksm. Pribedžióti apyniáms kartẽlių …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apibedžioti — tr. 1. apsmaigstyti: Lovelę žabom apibedžiojau, kad vištos nekastų Jnš. | refl. tr.: Apsibedžiok žabais daigus, kad vištos neiškastų Rm. 2. Jnš apkasioti: Obelytės reikia aplink apibedžioti, kad žolė neaugtų Pnd. bedžioti; apibedžioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbedžioti — tr. išvarpyti ligi kurios nors vietos: Lig tuo daiktu atbedžiok dar, ir užteks pupelėm žemės Ėr. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bedžioti — bedžioti, ioja, iojo tr. 1. badyti, smaigstyti: Jis darže apyniam virkščias bedžioja Ėr. 2. Brž kastuvu purenti žemę, varpyti, kasti: Eisiu daržo bedžioti Pnd. 3. prk. sodinti: Mes agurkus tai tris kartus bedžiojom Lnkv. bedžioti; apibedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbedžioti — tr. 1. išbadyti, išdurstyti: Kad nori susiūti šikšną, pirma išbedžiok su yla skylutes Ppl. 2. iškasioti, išvarpyti, išpurenti: Išbedžiok palangėj, sėsim taboką Skr. | refl. tr.: Tėvas pats gali išsibedžioti tabokai ežią žemės Pn. bedžioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubedžioti — tr. 1. bedžiojant nutraukyti: Nekišk arti prie daigo pagalio, šaknis nubedžiosi Rm. 2. išvarpyti, iškasioti: Jis jau pusę daržo nubedžiojo Pb. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabedžioti — tr. pasmaigstyti: Eik pabedžioti pagalių pamidoram, reikės priraišioti juos Pn. bedžioti; apibedžioti; atbedžioti; įbedžioti; išbedžioti; nubedžioti; pabedžioti; pribedžioti; subedžiot …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pribadelioti — pribãdelioti 1. tr. pribedžioti, prismaigstyti: Marė buvo šilkinė, pilna pribadeliotų tinklų Vaižg. 2. refl. prisidykinėti: Nesibãdeliok pakrūmėm vasarą, peržiem prisibãdeliosi Ds. badelioti; išbadelioti; nusibadelioti; prabadelioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pribadyti — tr. 1. gana subadyti ragais: Jautis piemenį pribãdė Pn. 2. daug pribedžioti, pribaksnoti: Pribãdė skylučių ir sugadino lentą Gs. Šiandien su per̃steke gražios žuvies pribadžiau Grg. 3. refl. tr. badant prisimušti: Jis su karčia prisibãdė tokių …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pribedelioti — pribẽdelioti tr. pribedžioti, prismaigstyti: Žilvičio šakų pribẽdeliota, ir auga Ds. bedelioti; pribedelioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”